Hòa tan m gam FexOy bằng dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan m gam FexOy ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan m gam FexOy bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được khí A và dung dịch B. Cho khí A hấp thụ hoàn toàn bởi dung dịch NaOH dư tạo ra 12,6 gam muối. Mặt khác, cô cạn dung dịch B thu được 120 gam muối khan. Xác định công thức FexOy.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khí A là SO2 và dung dịch B chứa Fe2(SO4)3 nNa2SO3 = 0,1 —> nSO2 = 0,1 nFe2(SO4)3 = 0,3 —> nFe = 0,6 Bảo toàn electron: 3nFe = 2nO + 2nSO2 —> nO = 0,8 —> Fe : O = 0,6 : 0,8 = 3 : 4 —> Fe3O4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP