Cho hỗn hợp X gồm Zn CuO FeO...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp X gồm Zn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp X gồm Zn, CuO, FeO. Khử m gam hỗn hợp X bằng khí CO dư nung nóng, sau khi phản ứng kết thúc có a mol CO phản ứng và thu được 0,804m gam chất rắn. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch Y (trong đó có 203,78 gam muối ); 5,6 lít khí hỗn hợp khí NO và N2O (đktc) có tỉ khối so với hidro là 16,96. Cho dung dịch Y tác dụng với NaOH dư có 0,04a mol khí thoát ra. Giá trị của m gần với giá trị nào nhất A. 46 B. 46,5 C. 52 D. 52,5

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nNO = 0,18; nN2O = 0,07 và nNH4NO3 = nNH3 = 0,04a nO(X) = nCO = a —> m = 0,804m + 16a (1) —> m muối = 0,804m + 62(0,18.3 + 0,07.8 + 0,04a.8 + 2a) + 80.0,04a = 203,78 (2) (1)(2) —> a = 0,6375 và m = 52

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP