Đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 0...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm axit hiđroxiaxetic (HO-CH2-COOH), axit acrylic (CH2=CH-COOH), axit succinic (HOOC-CH2-CH2-COOH), etylen glicol (HO-CH2-CH2-OH), axit terephtalic (HOOC-C6H4-COOH) (trong đó etylen glicol và axit terephtalic có cùng số mol). Sản phẩm cháy được hấp thụ hoàn toàn vào 300 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thu được 39,4 gam kết tủa đồng thời khối lượng dung dịch giảm 16,94 gam. Khối lượng của hỗn hợp X có giá trị gần nhất với A. 10,3 B. 10,00. C. 10,11. D. 10,22.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Các chất trong X đều có số C ≥ 2 nên nCO2 > 0,2. nBa(OH)2 = 0,3 và nBaCO3 = 0,2 —> nBa(HCO3)2 = 0,1 —> nCO2 = 0,4 Δm = mCO2 + mH2O – mBaCO3 = -16,94 —> nH2O = 0,27 —> Trong X có nC = 0,4 và nH = 0,54 C8H6O4 và C2H6O2 có cùng số mol —> Gộp thành C10H12O6 = 2C5H6O3 X gồm C2H4O3, C3H4O2, C4H6O4, C5H6O3. Số mol lần lượt là a, b, c, d mol nX = a + b + c + d = 0,1 (1) nCO2 = 2a + 3b + 4c + 5d = 0,4 (2) nH2O = 2a + 2b + 3c + 3d = 0,27 (3) (1)(3) —> a + b = 0,03 và c + d = 0,07 (2) ⇔ 2(a + b) + b + 4(c + d) + d = 0,4 —> b + d = 0,06 (1) —> a + c = 0,04 nO = 3a + 2b + 4c + 3d = 2(a + b) + 3(c + d) + (a + c) = 0,31 —> mX = mC + mH + mO = 10,3

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP