Cho 11 6 gam FeCO3 tác dụng vừa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 11,6 gam FeCO3 t...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 11,6 gam FeCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí CO2 và NO và dung dịch X. Khi thêm dung dịch HCl dư vào dung dịch X thì hòa tan tối đa được bao nhiêu gam Cu (biết có khí NO thoát ra).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nFeCO3 = 0,1 —> Dung dịch X chứa Fe(NO3)3 (0,1 mol) Cho HCl dư + Cu vào X, bảo toàn N —> nNO = nNO3- = 0,3 Bảo toàn electron —> 2nCu = 3nNO + nFe3+ —> nCu = 0,5 —> mCu = 32 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP