Cho 0 3 mol bột Cu và 0...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,3 mol bột Cu v...

-1
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,3 mol bột Cu và 0,6 mol Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,9 mol H2SO4 (loãng). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là A. 6,72. B. 8,96. C. 4,48. D. 10,08

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1
Bài đã có sẵn trên hệ thống, bấm đây để xem giải.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP