Dung dịch A chứa 0 02 mol Fe...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch A chứa 0,0...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch A chứa 0,02 mol Fe(NO3)3 và 0,03 mol HCl có khả năng hòa tan được Cu với khối lượng tối đa là ? A.5,76 gam B.0,64 gam C.6,4 gam D.0,576 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNO = nH+/4 = 0,0075 Bảo toàn electron: 2nCu = nFe3+ + 3nNO —> nCu = 0,02125 —> mCu = 1,36 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP