Đốt cháy hoàn toàn 2 09 gam một...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 2...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 2,09 gam một hợp chất hữu cơ mạch hở X (có CTPT trùng CTĐGN) thì thu được CO2, H2O và khí N2. Hấp thụ sản phẩm cháy trên vào bình đựng nước vôi trong dư thì thu được 6 gam kết tủa và thấy khối lượng dung dịch giảm 2,01 gam so với dung dịch ban đầu đồng thời có 0,336 lít khí thoát ra. Mặt khác khi thủy phân 2,09 gam X trong dung dịch KOH vừa đủ thì thu được dung dịch chứa m gam hỗn hợp 3 muối. Giá trị của m là: A. 3,10 B. 3,24 C. 3,53 D. 3,67

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nC = nCO2 = nCaCO3 = 0,06 mol Δm = mCO2 + mH2O – mCaCO3 = -2,01 —> nH2O = 0,075 —> nH = 0,15 nN = 2nN2 = 0,03 —> nO = (mX – mC – mH – mN)/16 = 0,05 —> C : H : N : O = 6 : 15 : 3 : 5 —> X là C6H15N3O5 Thủy phân X thu được hỗn hợp 3 muối nên cấu tạo của X là HCOO-NH3-CH2-CONH-CH(CH3)-COO-NH4 —> Muối gồm HCOOK (0,01), NH2-CH2-COOK (0,01) và NH2-CH(CH3)-COOK (0,01) —> m muối = 3,24 gam

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP