A là oxit của một kim loại hóa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon A là oxit của một ki...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
A là oxit của một kim loại hóa trị m. Hoà tan hoàn toàn 1,08 gam A trong HNO3 loãng thu được 0,112 lít NO (đktc). Công thức phân tử của của A là? A. Cu2O B. FeO C. A hoặc B D. Fe3O4

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
A là có dạng R2Om Với HNO3, A bị oxi hóa lên thành muối R(NO3)n với n > m nNO = 0,005 Bảo toàn electron: 2(n – m).1,08/(2R + 16m) = 0,005.3 Biện luận: m = 1 và n = 2 —> R = 64: R là Cu —> A là Cu2O m = 1 và n = 3 —> R = 136: Loại m = 2 và n = 3 —> R = 56: R là Fe —> A là FeO

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP