Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp rắn P...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp rắn P gồm FeO và FeS2 vào 31,5 gam dung dịch HNO3 x% thu được 3,808 lít một chất khí duy nhất màu nâu đỏ (ở đktc). Dung dịch thu được cho tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M, lọc kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 2,4 gam chất rắn. Giá trị của x là: A. 30% B. 34% C. 64% D. 56%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol FeO và FeS2 Bảo toàn electron —> a + 15b = 0,17 Chất rắn là Fe2O3 —> nFe2O3 = (a + b)/2 = 0,015 —> a = 0,02 và b = 0,01 nOH- = 3nFe3+ + nH+ dư —> nH+ dư = 0,06 —> Dung dịch sau phản ứng chứa Fe3+ (0,03), SO42- (0,02), H+ dư (0,06). Bảo toàn điện tích —> nNO3- = 0,11 Bảo toàn N —> nHNO3 = nNO3- + nNO2 = 0,28 —> x = 56%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP