Cho 13 24 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 13,24 gam hỗn h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 13,24 gam hỗn hợp X gồm Al, Cu, Mg tác dụng với oxi dư thu được 20,12 gam oxit. Cho 13,24 gam hỗn hợp X tác dụng với HNO3 dư thu được dung dịch Y. Cho rằng sản phẩm khử duy nhất là NO, khối lượng muối trong Y là? A. 64,33 gam B. 66,56 gam C. 80,22 gam D. 82,85 gam

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nO = (20,12 – 13,24)/16 = 0,43 Bảo toàn điện tích —> nNO3- = 2nO = 0,86 —> m muối = 13,24 + 0,86.62 = 66,56 gam

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP