Cho hỗn hợp gồm K2SO3 và K2CO3 tác...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp gồm K2SO...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp gồm K2SO3 và K2CO3 tác dụng vừa đủ với 18,25 gam dung dịch HCl 20% thu được hỗn hợp khí A gồm SO2 và CO2 trong đó tỉ lệ thể tích CO2 và SO2 là 3:1. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng?

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
K2CO3 + 2HCl —> 2KCl + CO2 + H2O K2SO3 + 2HCl —> 2KCl + SO2 + H2O —> nKCl = nHCl = 0,1 —> mKCl = 7,45

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP