Lấy 300 gam dung dịch H2SO4 có nồng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Lấy 300 gam dung dịc...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Lấy 300 gam dung dịch H2SO4 có nồng độ 14,7% tác dụng với 200 gam dung dịch BaCl2 36,4%. Tính nồng độ phần trăm của các chất có trong dung dịch sau khi lọc bỏ kết tủa.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
H2SO4 + BaCl2 —> BaSO4 + 2HCl 0,45……..0,35 0,35……..0,35…………0,35…….0,7 0,1……….0 mdd sau phản ứng = mddH2SO4 + mddBaCl2 – mBaSO4 = 418,45 C%H2SO4 = 2,34% C%HCl = 6,11%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP