Cho 7 73 gam hỗn hợp gồm Zn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 7,73 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 7,73 gam hỗn hợp gồm Zn và Fe có tỉ lệ nZn : nFe = 5 : 8 vào dung dịch HCl dư thu được V lit khí H2 (đktc). Dẫn toàn bộ lượng khí H2 đi qua hỗn hợp B đun nóng có thành phần khối lượng gồm 48% Fe2O3, 32% CuO và 20% tạp chất. a) Tính V ? b) Tính khối lượng hỗn hợp B vừa đủ để phản ứng với lượng H2 trên (biết rằng tạp chất không phản ứng với H2)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
1
nZn = 5x và nFe = 8x —> 65.5x + 56.8x = 7,73 —> x = 0,01 —> nZn = 0,05 và nFe = 0,08 PTPU:… —> nH2 = nZn + nFe = 0,13 mB = b gam —> nFe2O3 = 0,48b/160 = 0,003b mol và nCuO = 0,32b/80 = 0,004b mol PTPU:… —> nH2 = 0,003b.3 + 0,004b = 0,13 —> b = 10 gam

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP