X Y là hai este đều no đơn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X, Y là hai este đều...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X, Y là hai este đều no, đơn chức và MX < MY; Z là este no, hai chức (X, Y, Z đều mạch hở). Đun nóng hỗn hợp E chứa X, Y, Z với dung dịch KOH vừa đủ, thu được hỗn hợp F chứa 2 ancol có cùng số cacbon và hỗn hợp gồm 2 muối của 2 axit đồng đẳng kế tiếp. Dẫn toàn bộ F qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 12,6 gam. Đốt cháy hỗn hợp muối cần dùng 0,3 mol O2, thu được CO2, H2O và 24,84 gam K2CO3. Phần trăm khối lượng của Y có trong hỗn hợp E là. A. 21,85% B. 29,14% C. 15,42% D. 18,21%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nK2CO3 = 0,18 —> nKOH = 0,36 Hai ancol trong F có dạng R(OH)n (0,36/n mol) m tăng = (R + 16n).0,36/n = 12,6 —> R = 19n Do F chứa 1 ancol đơn và 1 ancol đôi nên 1 < n < 2 —> 19 < R < 38 Do hai ancol no và cùng C —> C2H5OH (0,12) và C2H4(OH)2 (0,12) (Tính số mol ancol theo nOH và m tăng). Muối có công thức chung là CmH2m-1O2K (0,36 mol) 2CmH2m-1O2K + (3m – 2)O2 —> (2m – 1)CO2 + (2m – 1)H2O + K2CO3 —> 0,36(3m – 2) = 0,3.2 —> m = 11/9 —> HCOOK (0,28) và CH3COOK (0,08) Do nCH3COOK < nC2H4(OH)2 nên gốc CH3COO- không có mặt trong Z. Các este là: X: HCOOC2H5 (0,04 mol ⇐ Tính từ nC2H5OH – nY) Y: CH3COOC2H5 (0,08 mol ⇐ Tính từ nCH3COOK) Z: (HCOO)2C2H4 (0,12 mol ⇐ Tính từ nC2H4(OH)2) —> %Y = 29,14%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP