Thủy phân hoàn toàn 145 6 gam Ca3P2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân hoàn toàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân hoàn toàn 145,6 gam Ca3P2, rồi đốt cháy hoàn toàn có khí thoát ra, cho toàn bộ sản phẩm cháy vào 400 mml dung dich Ca(OH)2 23,125% (d= 1,28 g/ml) thu được kết tủa X và dung dịch Y. Dung dịch Y có khối lượng thay đổi so với dung dịch Ca(OH)2 ban đầu là: A. tăng 60,8 gam B. giảm 60,8 gam C. tăng 104 gam D. giảm 104 gam

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Ca3P2 + 6H2O —> 3Ca(OH)2 + 2PH3 0,8……………………………………..1,6 2PH3 + 4O2 —> P2O5 + 3H2O 1,6…………………..0,8…….2,4 nCa(OH)2 = 400.1,28.23,125%/74 = 1,6 nP2O5 : nCa(OH)2 = 0,8 : 1,6 = 1 : 2 —> Sản phẩm là CaHPO4 P2O5 + 2Ca(OH)2 —> 2CaHPO4↓ + H2O 0,8………….1,6……………….1,6 Δm = mP2O5 + mH2O – mCaHPO4 = -60,8 —> Khối lượng dung dịch giảm 60,8 gam.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP