Một loại quặng có chứa 74 4% Ca3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một loại quặng có ch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một loại quặng có chứa 74,4% Ca3(PO4)2, còn lại là CaCO3 và SiO2. Để điều chế phân supephotphat đơn (hỗn hợp gồm Ca(H2PO4)2 và CaSO4) từ 100 kg quặng trên người ta cần dùng vừa đủ 110 kg dung dịch H2SO4 63,7%. Xác định độ dinh dưỡng của loại supephotphat đơn điều chế được trên?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mCa3(PO4)2 = 100.74,4% = 74,4 —> nCa3(PO4)2 = 0,24 mH2SO4 = 110.63,7% = 70,07 gam —> nH2SO4 = 0,715 mol Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 —> Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4 0,24……………..0,48…………….0,24…………0,48 —> nH2SO4 còn lại = 0,715 – 0,48 = 0,235 CaCO3 + H2SO4 —> CaSO4 + CO2 + H2O 0,235……..0,235………0,235 —> mSiO2 = 100 – mCa3(PO4)2 – mCaCO3 = 2,1 —> Suppephotphat đơn thu được chứa Ca(H2PO4)2 (0,24 mol), CaSO4 (0,715 mol) và SiO2 (2,1 gam) —> m phân = 155,5 —> %P2O5 = 0,24.142/155,5 = 21,92%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP