Đun nóng 0 3 mol hỗn hợp E...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng 0,3 mol hỗn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng 0,3 mol hỗn hợp E chứa các este X (C4H8O2) và este Y (C5H8O2) với dung dịch NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp F chứa 2 ancol đồng đẳng kế tiếp. Đun nóng toàn bộ F với H2SO4 đặc 140 độ C thu được 10,896 gam hỗn hợp chứa 3 ete. Hiệu suất ete hóa mỗi ancol trong hỗn hợp F đều bằng 80%. Phần trăm khối lượng Y trong hỗn hợp E là: A. 56,7% B. 35,9% C. 57,5% D. 43,1%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nF = nE = 0,3 mol —> nF phản ứng = 0,3.80% = 0,24 mol —> nH2O = 0,12 mol Bảo toàn khối lượng: mF phản ứng = mEte + mH2O = 13,056 —> MF = 54,4 —> F ban đầu gồm C2H5OH (0,12) và C3H7OH (0,18) Vậy E gồm: X là HCOO-C3H7 (0,18) Y là CH2=CH-COO-C2H5 (0,12) —> %Y = 43,1%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP