Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm C và S rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình chứa 11,2 gam dung dịch NaOH 25% thấy khối lượng bình tăng thêm 1,3 gam. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 3,65 gam chất rắn a) Chứng minh rằng dung dịch sau phản ứng còn chứa NaOH dư. b) Tính % theo khối lượng các chất trong hỗn hợp X.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol C và S C + O2 —> CO2 a……………….a S + O2 —> SO2 b……………….b —> 44a + 64b = 1,3 (1) nNaOH = 0,07 CO2 + 2NaOH —> Na2CO3 + H2O a………….2a……………a………..a SO2 + 2NaOH —> Na2SO3 + H2O b………….2b…………….b……….b Nếu NaOH phản ứng hết thì nH2O = nNaOH/2 = 0,035 —> m rắn = 1,3 + 2,8 – 0,035.18 = 3,47 < 3,65: Vô lí —> NaOH vẫn còn dư nNaOH dư = 0,07 – 2a – 2b —> m rắn = 106a + 126b + 40(0,07 – 2a – 2b) = 3,65 (2) (1)(2) —> a = 0,015 và b = 0,01 —> mC = 0,18 và mS = 0,32 —> %C = 36% và %S = 64%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP