Hỗn hợp X gồm 1 ancol no 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm 1 anco...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm 1 ancol no, 2 chức mạch hở A và 1 ancol no đơn chức mạch hở B (các nhóm chức đều bậc 1) có tỉ lệ mol nA : nB = 3 : 1. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với Na dư thu được 7,84 lít H2 (đktc). Mặc khác cho m gam hỗn hợp X tác dụng với CuO dư đun nóng, sau khi phản ứng kết thúc thu được 35,8 gam hỗn hợp anđehit và hơi nước. Để đốt cháy hết m gam hỗn hợp X cần bao nhiêu lít O2?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
A là A(CH2OH)2: 3x mol B là BCH2OH: x mol —> nH2 = 3x + x/2 = 0,35 —> x = 0,1 A(CH2OH)2 + 2CuO —> A(CHO)2 + 2H2O + 2Cu 0,3………………….………………….0,3……….0,6 BCH2OH + CuO —> BCHO + H2O + Cu 0,1………………..………….0,1………0,1 —> 0,3(A + 58) + 0,1(B + 29) + 0,7.18 = 35,8 —> 3A + B = 29 —> A = 0 và B = 29 là nghiệm duy nhất. Vậy X chứa HO-CH2-CH2-OH (0,3) và C2H5-CH2OH (0,1) C2H6O2 + 2,5O2 —> 2CO2 + 3H2O 0,3………….0,75 C3H8O + 4,5O2 —> 3CO2 + 4H2O 0,1…………0,45 —> nO2 = 1,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP