Dung dịch A chứa hỗn hợp KOH 0...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch A chứa hỗn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch A chứa hỗn hợp KOH 0,02M và Ba(OH)2 0,005M; dung dịch B chứa hỗn hợp HCl 0,05M và H2SO4 0,05M a) Trung hòa 1 lít dung dịch A bằng V lít dung dịch B thu được dung dịch C. Tính giá trị của V b) Tính nồng độ mol của các muối trong dung dịch C cho rằng thể tích dung dịch không thay đổi

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Dung dịch A chứa nKOH = 0,02 và nBa(OH)2 = 0,005 Dung dịch B chứa nHCl = 0,05V và nH2SO4 = 0,05V Khi trung hòa thì OH(bazo) + H(axit) —> H2O nên: nKOH + 2nBa(OH)2 = nHCl + 2nH2SO4 —> 0,02 + 0,005.2 = 0,05V + 2.0,05V —> V = 0,2 lít b. Ba(OH)2 + H2SO4 —> BaSO4 + 2H2O 0,005……….0,01 0,005……….0,005 0……………..0,005 2KOH + H2SO4 —> K2SO4 + 2H2O 0,01…….0,005…………0,005 KOH + HCl —> KCl + H2O 0,01…….0,01…..0,01 Vdd sau phản ứng = 1,2 lít CM K2SO4 = 1/240 mol/l CM KCl = 1/120 mol/l

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP