Dùng dung dịch HNO3 60% d = 1...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dùng dung dịch HNO3 ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dùng dung dịch HNO3 60% (d = 1,37 g/ml) để oxi hoá phốt pho đỏ thành H3PO4 (tạo khí NO). Muốn biến lượng axít đó thành muối NaH2PO4 cần dùng 25ml dung dịch NaOH 25%(d = 1,28 g/ml). Tính thể tích HNO3 cần dùng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = 25.1,28.25%/40 = 0,2 mol H3PO4 + NaOH —> NaH2PO4 + H2O 0,2…………0,2 3P + 5HNO3 + 2H2O —> 3H3PO4 + 5NO ………….1/3…………………….0,2 —> mddHNO3 = (1/3).63/60% = 35 gam —> Vdd = 35/1,37 = 25,55 ml

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP