Điện phân 1 lít dung dịch X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân 1 lít dung...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân 1 lít dung dịch X gồm Cu(NO3)2 0,6M và FeCl3 0,4M đến khi anot thoát ra 17,92 lít khí (đktc) thì dừng lại. Lấy catot ra khỏi bình điện phân, khuấy đều dung dịch để phản ứng xẩy ra hoàn toàn thì thu được dung dịch Y. Giả thiết kim loại sinh ra đều bám lên catot, sản phẩm khử của N+5 (nếu có) là NO duy nhất. Giá trị (mX – mY) gần nhất là? A. 92 gam B. 102 gam C. 101 gam D. 91 gam

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nCu(NO3)2 = 0,6 và nFeCl3 = 0,4 Bảo toàn Cl —> nCl2 = 0,6 Anot thoát ra 0,8 mol khí —> nO2 = 0,2 —> ne = 2nCl2 + 4nO2 = 2 Fe3+ + 1e —> Fe2+ 0,4……..0,4 Cu2+ + 2e —> Cu 0,6…….1,2 Tại thời điểm bên catot hết Cu2+ thì bên anot đã có O2 từ trước đó, khi đó H+, thực chất coi như H2O sẽ bị điện phân tiếp. Bảo toàn electron —> nH2 = 0,2 mol Dung dịch sau điện phân chứa Fe2+ (0,4), NO3- (1,2) —> H+ (0,4) Khuấy đều —> nNO = nH+/4 = 0,1 mX – mY = mCu + mH2 + mCl2 + mO2 + mNO = 90,8

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP