A là tetrapeptit mạch hở khi thủy phân...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon A là tetrapeptit mạc...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
A là tetrapeptit mạch hở khi thủy phân hoàn toàn chỉ tạo các amino axit chứa một nhóm NH2 và một nhóm COOH trong phân tử. Chia một lượng A làm 2 phần bằng nhau – Phần 1 cho tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ rồi cô cạn được 50,5 gam muối khan – Phần 2 cho tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ rồi cô cạn được 44,7 gam muối khan Nếu thủy phân hoàn toàn 20 gam tetrapeptit A trên bằng lượng vừa đủ dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 3M và KOH 1M rồi cô cạn được bao nhiêu gam hỗn hợp muối khan? A. 30,36 gam B. 39,80 gam C. 28,96 gam D. 45,10 gam

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP