Oxit cao nhất với một nguyên tố có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Oxit cao nhất với mộ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Oxit cao nhất với một nguyên tố có dạng R2O5. Hợp chất của nó với hidro trong đó R chiếm 91,18% về khối lượng. Tìm R.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Oxit cao nhất là R2O5 —> Hợp chất khí với H là RH3 —> %R = R/(R + 3) = 91,18% —> R = 31 —> R là P.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP