Điều chế ancol etylic từ 1 tấn tinh...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điều chế ancol etyli...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điều chế ancol etylic từ 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ, hiệu suất toàn bộ quá trình đạt 85%. Khối lượng ancol thu được là? A. 458,58 kg B. 485,85 kg C. 398,8 kg D. 389,79 kg

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
mTinh bột = 1000.95% = 950 kg (C6H10O5)n —> C6H12O6 —> 2C2H5OH 950/162……………………………….950.2/162 —> mC2H5OH = 85%.46.950.2/162 = 458,58 kg

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP