Hòa tan hoàn toàn 7 68 gam bột...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 7,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 7,68 gam bột Cu vào dung dịch chứa 0,48 mol HNO3, khuấy đều thu được V lít khí (đktc) và dung dịch X chứa hai chất tan. Cho tiếp 200ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch X rồi cô cạn, nung đến khối lượng không đổi thu được 34,88 gam hỗn hợp rắn Z gồm ba chất. (Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Giá trị của V là? A. 5,376 lit B. 1,792 lit C. 2,688 lit D. 3,584 lit

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Z gồm CuO (0,12), NaNO2 (a mol) và NaOH dư (b mol) —> nNaOH ban đầu = a + b = 0,4 mZ = 80.0,12 + 69a + 40b = 34,88 —> a = 0,32 và b = 0,08 Bảo toàn N —> nN trong khí = nHNO3 – nNaNO2 = 0,16 Đặt nO trong khí = x Bảo toàn electron: 0,12.2 + 2x = 0,16.5 —> x = 0,28 Vậy khí chứa N (0,16) và O (0,28) Nếu khí gồm NO và NO2 thì n khí = 0,16 —> V = 3,584 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP