Cho phản ứng oxi hóa – khử giữa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho phản ứng oxi hóa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho phản ứng oxi hóa – khử giữa Al và HNO3 tạo sản phẩm khử duy nhất là N2O. Tỉ lệ số phân tử HNO3 tạo muối với số phân tử HNO3 đóng vai trò oxi hóa là? A. 1:6 B. 4: 1 C. 5: 1 D. 8:3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
8Al + 30HNO3 —> 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O Số phân tử HNO3 môi trường = 24 Số phân tử HNO3 oxi hóa = 6 —> Tỉ lệ 4 : 1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP