Khi cho chất béo X phản ứng với...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khi cho chất béo X p...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khi cho chất béo X phản ứng với dung dịch Br2 thì 1 mol X phản ứng tối đa với 4 mol Br2. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được b mol H2O và V lít CO2 (đktc). Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là? A. V=22,4(b+3a). B. V=22,4(b+7a). C. V=22,4(4a – b). D. V=22,4(b+6a).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Br2 chỉ tác dụng với liên kết bội trong gốc axit nên độ không no của gốc axit = 4 —> Độ không no của X = 4 + 3 = 7 —> nX = (nH2O – nCO2) / (1 – 7) —> nCO2 = 6nX + nH2O —> V = 22,4(6a + b)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP