Đun nóng 7 8 gam hỗn hợp X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng 7,8 gam hỗn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng 7,8 gam hỗn hợp X gồm: Y, Z (hai ancol đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, MY < MZ) với H2SO4 đặc ở 140 °C đến phản ứng hoàn toàn, thu được m gam hỗn hợp gồm ba ete và 1,8 gam nước. Công thức phân tử của Z là A. C2H5OH. B. C3H5OH C. C3H7OH. D. CH3OH

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nX = 2nH2O = 0,2 —> MX = 7,8/0,2 = 39 —> Y là CH3OH (32) và Z là C2H5OH (46)

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP