Đốt cháy hoàn toàn 8 6 gam 1...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 8...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 8,6 gam 1 este G thu được hỗn hợp X. Cho X lội từ từ qua nước vôi trong dư thu được 40 gam kết tủa đồng thời khối lượng dung dịch giảm đi 17 gam. Mặt khác, lấy 8,6 gam G cho vào 250 ml KOH 1M đun nóng đến pư hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 19,4 gam chất rắn khan. Tên của G là A. metyl acrylat B. etyl axetat C. metyl metacrylat D. đimetyl oxalat

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = nCaCO3 = 0,4 Δm = mCO2 + mH2O – mCaCO3 = -17 —> nH2O = 0,3 —> nC = 0,4; nH = 0,6 và nO = 0,2 G là C4H6O2 (0,1 mol) Chất rắn chứa RCOOK (0,1 mol) và KOH dư (0,15 mol) m rắn = 0,1(R + 83) + 0,15.56 = 19,4 —> R = 27: CH2=CH- G là CH2=CH-COO-CH3 (metyl acrylat)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP