Cho m gam Fe vào dung dịch HNO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam Fe vào dun...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam Fe vào dung dịch HNO3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X, khí Y không màu hóa nâu trong không khí có thể tích là 0,896 lít (đktc) và chất Z. Lọc lấy chất rắn Z cho phản ứng vừa đủ với 2,92 ml dung dịch HCl 30% (d = 1,25 g/ml). Tìm giá trị của m.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nHCl = 2,92.1,25.30%/36,5 = 0,03 —> nH2 = 0,015 Bảo toàn electron: 2nFe = 3nNO + 2nH2 —> nFe = 0,075 —> mFe = 4,2 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP