Cho m gam hỗn hợp Fe và Cu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp Fe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp Fe và Cu có tỉ lệ số mol là 1:1 tác dụng với 1,8 lít dung dịch HNO3 1M. Khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch A (không chưa muối amoni) và 13,44 lít hỗn hợp khí NO và NO2 (đktc) và 4m/15 gam chất rắn. Tìm m.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nFe = nCu = x —> 56x + 64x = m —> x = m/120 —> mFe = 7m/15 và mCu = 8m/15 m kim loại dư = 4m/15 —> Fe phản ứng hết, mCu phản ứng = 8m/15 – 4m/15 = 4m/15 Đặt a, b là số mol NO và NO2 —> a + b = 0,6 nHNO3 = 4a + 2b = 1,8 —> a = b = 0,3 Bảo toàn electron: 2nFe + 2nCu phản ứng = 3nNO + nNO2 —> 2.7m/15.56 + 2.4m/15.64 = 0,3.3 + 0,3 —> m = 48

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP