Thủy phân hỗn hợp G gồm 3 este...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân hỗn hợp G ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân hỗn hợp G gồm 3 este đơn chức mạch hở thu được hỗn hợp X gồm 3 axit cacboxylic (1 axit no và 2 axit không no đều có 2 liên kết pi trong phân tử). Lấy m gam X tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 2M,thu được 25,56 gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn m gam X trong oxi dư và hấp thụ từ từ hỗn hợp sau phản ứng vào dung dịch NaOH dư thấy khối lượng dung dịch tăng lên 40,08 gam so với dung dịch NaOH ban đầu. Tổng khối lượng của hai axit cacboxylic không no trong m gam X là A. 18,96 gam. B. 12,06 gam. C. 15,36 gam D. 9,96 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Cách 1: Quy đổi hỗn hợp X thành: HCOOH: 0,3 mol CH2: a mol H2: b mol m muối = 0,3.68 + 14a + 2b = 25,56 m tăng = 44(a + 0,3) + 18(a + b + 0,3) = 40,08 —> a = 0,39 và b = -0,15 Axit không no có 1 nối đôi C=C nên nAxit không no = 0,15 —> nAxit no = 0,15 —> Axit no là HCOOH (0,15) và axit không no gồm HCOOH (0,15), CH2 (0,39) và H2 (-0,15) —> mAxit không no = 12,06 Cách 2: Axit no: CnH2nO2 (a mol) Axit không no: CmH2m-2O2 (b mol) nNaOH = a + b = 0,3 m muối = a(14n + 54) + b(14m + 52) = 25,56 m tăng = 44(na + mb) + 18(na + mb – b) = 40,08 —> a = b = 0,15 và na + mb = 0,69 —> 0,15n + 0,15m = 0,69 —> 5n + 5m = 23 Do n ≥ 1 và m > 3 nên n = 1 và m = 3,6 là nghiệm duy nhất. —> mAxit không no = b(14m + 30) = 12,06

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP