Lên men rượu glucozơ tạo thành ancol X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Lên men rượu glucozơ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Lên men rượu glucozơ tạo thành ancol X và khí Y. Dẫn toàn bộ Y lội từ từ qua nước vôi trong dư, thu được 30 gam kết tủa. Biết hiệu suất lên men là 60%, khối lượng của X thu được là A. 13,8 gam. B. 23,0 gam. C. 8,28 gam. D. 45,0 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = nCaCO3 = 0,3 C6H12O6 —> 2CO2 + 2C2H5OH …………………….0,3…………0,3 —> mC2H5OH = 13,8 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP