Cho một lượng Fe tan hết trong dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho một lượng Fe tan...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho một lượng Fe tan hết trong dung dịch HNO3, sau khi phản ứng kết thúc thì thu được 2,688 lít NO (đktc) và dung dịch X. Thêm dung dịch chứa 0,3 mol HCl (loãng) và lọ thì thấy khí NO tiếp tục thoát ra và cuối cùng thu được dung dịch Y. Để phản ứng hết với các chất có trong dung dịch Y cần 650 ml dung dịch KOH 1M (Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5). Khối lượng muối có trong dung dịch X là? A. 29,04 B. 29,6 C. 32,4 D. 21,6 hoangvu trả lời 27.10.2017 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNO = 0,12 —> nHNO3 ban đầu = 4nNO = 0,48 Khi thêm 0,3 mol HCl vào X thì thoát ra x mol NO —> nNO3- trong Y = 0,48 – x – 0,12 = 0,36 – x Bảo toàn điện tích —> nNO3- + nCl- = nK+ —> 0,36 – x + 0,3 = 0,65 —> x = 0,01 Bảo toàn electron (khi thêm HCl) —> nFe2+ = 3x = 0,03 Bảo toàn electron (Fe với HNO3) —> 3nFe3+ + 2nFe2+ = 3nNO —> nFe3+ = 0,1 Vậy X chứa Fe(NO3)3 (0,1 mol) và Fe(NO3)2 (0,03 mol) —> m muối = 29,6 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP