Cho hỗn hợp chất rắn gồm CuO Cu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp chất rắn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp chất rắn gồm CuO, Cu, Fe, Al. Bằng các phản ứng hóa học hãy chứng tỏ sự có mặt của mỗi chất trong hỗn hợp trên.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Cho hỗn hợp vào kiềm dư, hỗn hợp tan một phần chứng tỏ hỗn hợp chứa Al: 2Al + 2H2O + 2NaOH —> 2NaAlO2 + 3H2 Phần rắn còn lại cho vào HCl dư, có bọt khí chứng tỏ có Fe, dung dịch nàu xanh nhạt chứng tỏ hỗn hợp chứa CuO: Fe + 2HCl —> FeCl2 + H2 CuO + 2HCl —> CuCl2 + H2O Chất rắn còn lại cho vào H2SO4 đặc nóng, có khí mùi hắc và dung dịch màu xanh chứng tỏ có Cu: Cu + 2H2SO4 —> CuSO4 + SO2 + 2H2O

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP