Cho hỗn hợp bột các kim loại Cu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp bột các ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp bột các kim loại Cu, Fe, Ag và Al. Hãy dùng phương pháp hóa học để tách riêng từng kim loại ra khỏi hỗn hợp.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dùng NaOH/CO2/Điện phân để tách Al: Al + H2O + NaOH —> NaAlO2 + H2 NaAlO2 + CO2 + H2O —> Al(OH)3 + NaHCO3 Al(OH)3 —> Al2O3 + H2O Al2O3 —> Al + O2 Dùng HCl/NaOH/H2 để tách Fe: Fe + HCl —> FeCl2 + H2 FeCl2 + NaOH —> Fe(OH)2 + NaCl Fe(OH)2 —> FeO + H2O FeO + H2 —> Fe + H2O Dùng O2/HCl/NaOH/H2 để tách Cu: Cu + O2 —> CuO CuO + HCl —> CuCl2 + H2O CuCl2 + NaOH —> Cu(OH)2 + NaCl Ch(OH)2 —> CuO + H2O CuO + H2 —> Cu + H2O Còn lại là Ag.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP