Trình bày phương pháp hóa học để tách...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trình bày phương phá...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trình bày phương pháp hóa học để tách riêng từng kim loại Cu, Au, Al và Mg ra khỏi hỗn hợp.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hòa tan vào NaOH, chỉ có Al tan: Al + H2O + NaOH —> NaAlO2 + H2 Thu hồi Al bằng cách: NaAlO2 + CO2 + H2O —> Al(OH)3 + NaHCO3 Al(OH)3 —> Al2O3 + H2O (t°) Al2O3 —> Al + O2 (đpnc) Các kim loại còn lại cho vào HCl, chỉ có Mg tan: Mg + HCl —> MgCl2 + H2 Thu hồi Mg bằng cách: MgCl2 —> Mg + Cl2 (Cô cạn rồi đpnc) Dẫn O2 dư qua Au, Cu nung nóng: Cu + O2 —> CuO Hòa tan chất rắn vào HCl, thu lấy Au không tan: CuO + HCl —> CuCl2 + H2O Điện phân dung dịch: CuCl2 —> Cu + Cl2

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP