A và B là hai nguyên tố ở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon A và B là hai nguyên...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
A và B là hai nguyên tố ở cùng một nhóm và thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Tổng số p trong hai hạt nhân nguyên tử của A và B bằng 32. Hãy tìm số hiệu nguyên tử của A,B

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
ZA + ZB = 32 Do A, B thuộc cùng nhóm và 2 chu kỳ kế tiếp —> A phải thuộc chu kỳ nhỏ —> ZA + 8 = ZB —> ZA = 12 và ZB = 20 —> A là Mg, B là Ca

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP