Hòa tan 22 4g hỗn hợp gồm Fe2O3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan 22,4g hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan 22,4g hỗn hợp gồm Fe2O3 và Cu trong dung dịch HNO3 đặc nóng vừa đủ thì thu được dung dịch X và 4,48l khí NO2 a. Tính % về khối lượng mỗi chất ban đầu b. Cho dd X tác dụng với dung dịch NH3 dư thì thu được kết tủa Y. Lấy kết tủa Y đem nung đến khối lượng không đổi thì thu được rắn Z. Tính khối lượng rắn Z c. Cần dùng bao nhiêu lít NH3 ở đktc để điều chế lượng HNO3 ở trên hiệu suất cả quá trình là 80%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Chỉ có Cu sinh NO2. Bảo toàn electron: 2nCu = nNO2 = 0,2 —> nCu = 0,1 —> %Cu = 28,57% và %Fe2O3 = 71,43% nFe2O3 = (22,4 – mCu)/160 = 0,1 Dung dịch X chứa Cu(NO3)2 (0,1) và Fe(NO3)3 (0,2) Cu(NO3)2 —> Cu(OH)2 —> Cu(NH3)4(OH)2 2Fe(NO3)3 —> 2Fe(OH)3 —> Fe2O3 0,2……………………………………0,1 —> mZ = mFe2O3 = 16 gam nHNO3 = 2nNO2 + 2nO = 1 (Trong đó nO = 3nFe2O3 = 0,3) NH3 —> HNO3 1…………….1 —> V = 1.22,4/80% = 28 lít

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP