Nhỏ từ từ V lít dung dịch Ba...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhỏ từ từ V lít dung...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhỏ từ từ V lít dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chứa 0,1 mol HCl và 0,1 mol Al2(SO4)3, sau phản ứng thu được 77,7 gam kết tủa. Giá trị V?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nBaSO4 max = 0,3 —> mBaSO4 max = 69,9 < 77,7 —> Kết tủa có Al(OH)3 (0,1 mol) Khi BaSO4 đạt max thì Al(OH)3 đã bị hòa tan một phần nên: nOH- = nH+ + 4nAl3+ – nAl(OH)3 = 0,8 —> nBa(OH)2 = 0,4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP