Hòa tan m gam hỗn hợp A gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan m gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan m gam hỗn hợp A gồm Mg, Al, MgO, Al2O3 bằng dung dịch HCl vừa đủ thì được dung dịch chứa (m + 70,295) gam muối. Cho m gam hỗn hợp A tác dụng dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được 13,328 lít SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Nếu cho m gam hỗn hợp A tác dụng HNO3 loãng dư thu được 3,808 lít hỗn hợp khí NO, N2O có tỉ khối hơi so với H2 là 318/17 và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 162,15 gam muối khan. Giá trị m là: A. 30,99 B. 40,08 C. 29,88 D. 36,18

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nSO2 = 0,595 Bảo toàn electron —> nH2 = 0,595 Đặt nO(A) = x —> nH2O = x Bảo toàn H —> nHCl = 2x + 1,19 m muối = m – 16x + 35,5(2x + 1,19) = m + 70,295 —> x = 0,51 Với HNO3: nNO = 0,08 và nN2O = 0,09 Bảo toàn electron —> 0,595.2 = 3nNO + 8nN2O + 8nNH4NO3 —> nNH4NO3 = 0,02875 m muối = (m – 16x) + 62(0,595.2 + 2x) + 80.0,02875 = 162,15 —> m = 30,99

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP