Nung nóng hỗn hợp X gồm Al Fe3O4...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung nóng hỗn hợp X ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung nóng hỗn hợp X gồm Al, Fe3O4 và CuO trong khí trơ, đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn Y. Chia hỗn hợp Y làm 2 phần không bằng nhau. Phần 1 cho vào dung dịch NaOH dư, thấy lượng NaOH phản ứng là 6,4 gam; đồng thời thoát ra 0,06 mol H2. Phần 2 cho vào dung dịch HCl loãng dư, thấy thoát ra 0,252 mol H2; đồng thời còn lại 3,456 gam kim loại không tan. Phần trăm khối lượng Fe3O4 trong hỗn hợp X là. A. 53,7% B. 44,8% C. 59,6% D. 47,7%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Quy đổi phần 1 thành Al (a), Fe (3b), Cu (c) và O (4b + c) nNaOH = a = 0,16 Bảo toàn electron —> 3a = 2(4b + c) + 0,06.2 ⇔ 4b + c = 0,18 (1) Phần 2 gấp k lần phần 1: Bảo toàn electron —> 3ka + 2.3kb = 2k(4b + c) + 0,252.2 ⇔ 3kb + 0,06k =0,252 (2) nCu = kc = 0,054 (3) (2) / (3) —> 3b + 0,06 = 14c/3 (4) (1)(4) —> b = c = 0,036 (3) —> k = 1,5 —> m phần 1 = 15,552 và mFe3O4 phần 1 = 232b = 8,352 —> %Fe3O4 = 53,7%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP