Oxi hóa 6 4 gam một ancol đơn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Oxi hóa 6,4 gam một ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Oxi hóa 6,4 gam một ancol đơn chức thu được 9,92 gam hỗn hợp X gồm andehit, axit, nước và ancol dư. Nếu cho hỗn hợp X tác dụng hết với NaHCO3 thì thu được 1,344 lít khí CO2 ở đktc. Nếu cho hỗn hợp X tác dụng hết với AgNO3/NH3 dư thì khối lượng kim loại Ag thu được là A. 21,60 gam B. 45,90 gam C. 56,16 gam D. 34,50 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
RCH2OH + O —> RCHO + H2O a…………….a………..a……….a RCH2OH + 2O —> RCOOH + H2O b……………2b…………b nO = a + 2b = (9,92 – 6,4)/16 = 0,22 nRCOOH = b = nCO2 = 0,06 —> a = 0,1 —> nRCH2OH phản ứng = a + b = 0,16 —> nRCH2OH ban đầu > 0,16 —> M ancol < 6,4/0,16 = 40 Vậy ancol là CH3OH —> nAg = 4a + 2b = 0,52 —> mAg = 56,16

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP