Thêm từ từ đến hết dung dịch chứa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thêm từ từ đến hết d...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thêm từ từ đến hết dung dịch chứa 0,2 mol KHCO3 và 0,1 mol K2CO3 vào dung dịch chứa 0,3 mol HCl. Thể tích khí CO2 (đktc) thu được là A. 3,36 lít B. 5,04 lít C. 4,48 lít D. 6,72 lít

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nKHCO3 : nK2CO3 = 2 : 1 —> Đặt 2x, x là số mol KHCO3 và K2CO3 đã phản ứng. KHCO3 + HCl —> KCl + CO2 + H2O 2x…………2x………………..2x K2CO3 + 2HCl —> 2KCl + CO2 + H2O x…………..2x…………………..x —> nHCl = 4x = 0,3 —> x = 0,075 —> nCO2 = 3x = 0,225 —> V = 5,04 lít

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP