Toluen + Cl2 ánh sáng —&gt C6H5CH2Cl Vậy...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Toluen + Cl2 (ánh sá...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Toluen + Cl2 (ánh sáng) —> C6H5CH2Cl. Vậy Toluen thế với Clo dễ dàng hơn hay khó khăn hơn CH4 ?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Toluen dễ thế hơn CH4 do nhóm C6H5- hút electron làm giảm mật độ điện âm trên C của CH3 khiến H linh động hơn.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP