Đốt 40 6 gam hợp kim gồm Al...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt 40,6 gam hợp kim...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt 40,6 gam hợp kim gồm Al và Zn trong bình đựng khí Clo dư. Sau một thời gian ngừng phản ứng thu được 65,45 gam hỗn hợp gồm 4 chất rắn. Cho hỗn hợp rắn này tan hết vào dung dịch HCl thì được V (lít) H2 (đktc). Dẫn V(lít) khí này đi qua ống đựng 80 gam CuO nung nóng. Sau một thời gian thấy trong ống còn lại 72,32 gam chất rắn và chỉ có 80% H2 đã phản ứng. Xác định % khối lượng các kim loại trong hợp kim Al – Zn.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt nH2 = x —> nH2 phản ứng = 80%x = 0,8x H2 + CuO —> Cu + H2 0,8x Khối lượng chất rắn giảm là do O bị H2 lấy đi —> nO = 0,8x = (80 – 72,32)/16 —> x = 0,6 Đặt a, b là số mol Al, Zn —> 27a + 65b = 40,6 (1) nCl2 = (65,45 – 40,6)/71 = 0,35 Bảo toàn electron: 3a + 2b = 2nCl2 + 2nH2 = 1,9 (2) —> a = 0,3 và b = 0,5 —> %Al = 19,95% và %Zn = 80,05%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP