Hòa tan hết 116 4 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 116,4 ga...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 116,4 gam hỗn hợp gồm Fe, Fe3O4 và CuO trong 900 gam dung dịch HNO3 35,0%, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X chứa các muối có khối lượng 373,0 gam và hỗn hợp khí Y. Cho dung dịch có chứa 4,75 mol NaOH vào dung dịch X, lọc bỏ kết tủa; phần dung dịch nước lọc đem cô cạn sau đó nung ở nhiệt độ cao tới khi khối lượng không đổi thu được 320,5 gam rắn. Phần trăm khối lượng oxi có trong Y là. A. 30% B. 47,76% C. 19,24% D. 35,82%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol NaNO2 và NaOH dư —> a + b = 4,75 và 69a + 40b = 320,5 —> a = 4,5 và b = 0,25 Đặt x, y, z là số mol Fe, Cu, O —> 56x + 64y + 16z = 116,4 nNO3- = 3x + 2y = 4,5 m muối = 56x + 64y + 4,5.62 = 373 —> x = 1,25; y = 0,375; z = 1,4 nHNO3 ban đầu = 5 Bảo toàn N —> nN(Y) = 5 – 4,5 = 0,5 nO(Y) = u. Bảo toàn electron: 3x + 2y + 2u = 0,5.5 + 2z —> u = 0,4 Vậy Y chứa N (0,5) và O (0,4) —> %O = 47,76%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP