Hòa tan 6 25 gam hỗn hợp Zn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan 6,25 gam hỗn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan 6,25 gam hỗn hợp Zn và Al vào 275 ml dung dịch HNO3 thu được dung dịch A, chất rắn B gồm các kim loại chưa tan hết cân nặng 2,516 gam và 1,12 lít hỗn hợp khí D (ở đktc) gồm NO và NO2. Tỉ khối của hỗn hợp D so với H2 là 16,75. Tính nồng độ mol/l của HNO3 và tính khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng. A. 0,65M và 11,794 gam. B. 0,65M và 12,35 gam. C. 0,75M và 11,794 gam. D. 0,55M và 12.35 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
D gồm NO (5/128) và NO2 (7/640) Đặt a, b là số mol Al, Zn phản ứng —> 27a + 65b = 6,25 – 2,516 Bảo toàn electron: 3a + 2b = 3.5/128 + 7/640 —> a = … và b = … —> m muối nHNO3 = 4nNO + 2nNO2 = … —> CM Kiểm tra lại đề: Số liệu và công thức.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP