Cho 300 ml dung dịch NaOH 0 1M...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 300 ml dung dịch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 300 ml dung dịch NaOH 0,1M phản ứng với 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là A. 2,34. B. 1,17. C. 1,56. D. 0,78.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = 0,03 —> nOH- = 0,03 nAl2(SO4)3 = 0,01 —> nAl3+ = 0,02 Vì nOH- < 3nAl3+ —> OH- hết, kết tủa chưa bị hòa tan. —> nAl(OH)3 = nOH-/3 = 0,01 —> mAl(OH)3 = 0,78

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP